Udržitelný rozvoj

Etický kodex

Etický kodex společnosti je identický s Etickým kodexem Skupiny Metrostav. Etický kodex Skupiny Metrostav je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky a spolupracovníky.

Skupina Metrostav je podnikatelské seskupení právnických osob (koncern) působící v oboru stavebnictví ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb. Tvoří ji řídící osoba Metrostav a.s. a další osoby jí řízené, tak jak je popsáno na internetových stránkách www.skupinametrostav.cz.

 

Certifikáty a osvědčení

Politika QMS

Politika kvality, vydání 3

Politika EMS

Environmentální politika, vydání 2

Politika SMS

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vydání 2

Systém managementu kvality

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Systém enviromentálního managementu

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Systém managementu BOZP

Certifikát ČSN ISO 45001:2018