Pro dodavatele

Je pro nás důležité, abychom byli spolehlivým obchodním partnerem. Prohloubili jsme svoji angažovanost v oblasti protikorupčního managementu. Navázali jsme na Etický kodex Skupiny Metrostav a zavedli jsme systém řízení dle mezinárodní normy ISO 37001, která upravuje systém protikorupčního managementu, a normy ISO 37001 pro management souladu.

Své dodavatele vnímáme jako partnery a požadujeme dodržování standardů uvedených v Politice compliance.

Podkladem pro jednání o smluvním vztahu jsou firemní vzorové dokumenty, které upravujeme dle specifických požadavků objednatele konkrétního projektu, neměnnou přílohou smlouvy pro subdodávky stavebních prací jsou Všeobecné smluvní podmínky.