Certifikace

Certifikáty ke stažení

Systém enviromentálního managementu

03.10.2023

Systém managementu kvality

03.10.2023

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

03.10.2023

Systém managementu souladu

28.08.2023

Systém protikorupčního managementu

28.08.2023