ZEVO Chotíkov – dodavatel stavební části

ZEVO (Zařízení pro energetické využití odpadů) Chotíkov je koncipováno jako zdroj kombinované výroby elektřiny a tepla. Výstupy jsou elektrická energie a teplo ve formě horké vody. Elektrická energie se primárně spotřebovává pro vlastní spotřebu a zbytek generované elektrické energie je vyvedena do distribuční sítě 22 kV. Horká voda o parametrech 135 °C/ 70 °C je dodávána do sítě CZT Plzeňské teplárenské přípojkou DN250. Instalovaný maximální tepelný výkon je 22 MWt a celková výroba tepla je koncipována na objem 396 769 GJ/rok. Celkový elektrický instalovaný výkon je 10,5 MWe. Vlastní spotřeba elektrické energie činí  18 157 MWh/rok a do sítě je dodáváno 36 041 MWh/rok.

Investor: Plzeňská Teplárenská, a.s.

Doba realizace: 10/2013 – 10/2016