Teplárna Trmice – plynová kotelna a snížení emisí NOX a SO2

Nová plynová kotelna (PK) řeší zajištění výroby a dodávku přehřáté páry do vysokotlakého kotle (VTK) a napojení na stávající parní rozvody v uhelné kotelně. Středotlaká plynová kotelna (PK) se skládá ze čtyř velkoobjemových plynových kotlů pro výrobu páry s přehřívákem páry a spalinovým výměníkem pro úsporu energie a snížení emisí CO. Provoz kotelny je bez trvalé obsluhy. Kotle jsou osazeny nízkoemisními hořáky s emisními limity NOX do 75 mg/NmX, a CO do 40 mg/Nm3. Platné emisní limity jsou tak hluboko podkročeny s cílem vyhovět dalšímu zpřísnění v následujících letech.

Intenzifikace a rekonstrukce polosuchého odsíření a snížení emisí NOx instalací technologie Low Dust SCR Tail-End na Teplárně Trmice. Celkové množství spalin je 800 000 Nm3/h a projektované garantované parametry emisí SO2 do 130 mg/Rm3 a NOx do 175 mg/Rm3.

Investor: ČEZ, a.s.
Doba realizace: 09/2017 – 02/2022