Snížení emisí SOx Elektrárna Mělník I, kotel K1 – K6

Výstavba dvou nových linek odsíření pracujících na principu mokré vápencové vypírky s technologií TRAY včetně související periferní technologie spalinového systému, vápencového a sádrovcového hospodářství. Linky odsíření zpracovávají neodsířené spaliny o celkovém množství 2 x 1,2 mil Nm3/h ze všech šesti kotlů Teplárny Mělník I a s rezervou dosahují garantovaných parametrů emisí SO2 do 130 mg/Rm3 a TZL do 8 mg/Rm3.

Investor: Energotrans a.s.
Doba realizace: 08/2016 – 05/2020