Intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské a.s.

Modernizace odsíření Plzeňské Teplárenské a.s. intenzifikací procesu mokré vápencové vypírky, instalací technologie TRAY a nového třístupňového systému eliminátorů kapek. Linka odsíření zpracovává neodsířené spaliny o celkovém množství 410 000 Nm3/h a je nově projektována k bezpečnému dosažení garantovaných parametrů emisí SO2 do 130 mg/Rm3 a TZL do 8 mg/Rm3.

Investor: Plzeňská Teplárenská, a.s.
Doba realizace: 01/2020 – 09/2020